na sprzedaż / for sale

legoparts.pl
legoparts.eu

contact: legoczesci@gmail.com

I check my emails once a week / Sprawdzam pocztę raz w tygodniu